Materialpriser Kontakt

lördag 01 oktober 2022

Sundbergs Hedesunda AB
Harklöversvägen 20
818 95 Hedesunda

Tel: 070-309 56 70

Berg och naturgrusprodukter

Kontakta oss för leverans
eller avhämtning


Ny prislista:

P g a ökade produktionskostnader har vi ändrat prislistan.
Vi kommer i fortsättningen tillämpa tillägg på produkterna
för att täcka de ökade omkostnaderna.

291-44173, bergkross, kross, berg, sand, grus, fyllning, jord, bärlager, hedesunda, österfärnebo, årsunda, valbo, gävle, makadam, singel, morän, pinnmo, lossning, sprängsten, skelettsten, betonggrus, gjutgrus, mursand, dränering, förstärkning, 0-4, 04, 0-8, 08, 0-16, 016, 0-18, 018, 0-40, 040, 0-90, 090, 0-150, 0150, gruspriser, materialpriser, Flexheat, pellets, värmepellets, Sundbergs Hedesunda AB, el, elektronik, data, datorer, dator, pc, mac, linux, windows, slang, slangstyrning, spoltryck, rolba, slamsugare, scania, volvo, lastbil, shitsuckingtruck, spoltryck, spolbil,