Materialpriser Kontakt

lördag 28 maj 2022

Sundbergs Hedesunda AB
Norra Gävlevägen 61
818 45 Hedesunda

Tel: 070-309 56 70

Fraktion Avhämtat per ton
0-4 berg 98 kr ex.moms
0-8 berg 98 kr ex.moms
0-16 berg 83 kr ex.moms
0-32 berg 78 kr ex.moms
0-63 berg 73 kr ex.moms
0-90- berg 70 kr ex.moms
0-150 berg 63 kr ex.moms
4-8 berg 150 kr ex.moms
8-16 berg 98 kr ex.moms
16-32 berg 88 kr ex.moms
8-16 tvättat 170 kr ex.moms
0-5 sand 102 kr ex.moms
0-8 grus 76 kr ex.moms
8-16 singel 150 kr ex.moms
16-32 singel 90 kr ex.moms
betonggrus 90 kr ex.moms


291-44173, bergkross, kross, berg, sand, grus, fyllning, jord, bärlager, hedesunda, österfärnebo, årsunda, valbo, gävle, makadam, singel, morän, pinnmo, lossning, sprängsten, skelettsten, betonggrus, gjutgrus, mursand, dränering, förstärkning, 0-4, 04, 0-8, 08, 0-16, 016, 0-18, 018, 0-40, 040, 0-90, 090, 0-150, 0150, gruspriser, materialpriser, Flexheat, pellets, värmepellets, Sundbergs Hedesunda AB, el, elektronik, data, datorer, dator, pc, mac, linux, windows, slang, slangstyrning, spoltryck, rolba, slamsugare, scania, volvo, lastbil, shitsuckingtruck, spoltryck, spolbil,